За нас

Ъмбрела ООД e ИТ компания, която предлага услуги във всички сфери на информационните, комуникационните и иновационните технологии.

История

Ъмбрела ООД e частна българска ИТ компания, която започва своята активна дейност от март 2007 г. за кратката си история непрекъснато се развива и разраства с изключително бързи темпове. Фирмата е създадена от специалисти с дългогодишен практически опит във всички сфери на информационните, комуникационните и иновационните технологии.

Компанията се гордее със своите партньорства – Specialist Partner – Enterprise Security Solutions, Advanced Small and Medium Business, Mid-Market Backup and Recovery на Symantec Corporation, Select Expert за пълната гама настолни и мобилни компютри, сървъри и устройства за съхранение на данни на Fujitsu Technology Services, както и Microsoft Silver Midmarket Solution Provider, Silver Software Asset Management и Silver Datacenter партньор.

виж още

Ъмбрела поддържа партньорства и със следните производители:

 • VMware Select One Professional Partner
 • Citrix Silver Solution Adviser
 • NetApp Silver Partner
 • Cisco Registered Partner
 • Sophos Silver Partner
 • Juniper Networks J-Care Partner
 • Kaspersky Authorized Reseller
 • Brocade Registered Partner
 • F-Secure Registered Partner
 • Veeam Silver ProPartner

Конкурентни предимства на фирмата

Предлагането на продукт на изключително високо техническо ниво, като се започне още с консултирането на клиента за изработване на техническото задание и се премине през проектирането и доставката на висококачествени хардуерни и софтуерни продукти, прецизните инсталационни работи, настройката, тестването и се завърши с перфектното сервизно обслужване в гаранционния и следгаранционния период

Изключително добър кадрови потенциал от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти, който е в състояние да реализира и най-сложните технически проекти в областта на информационните системи

Богат опит в проектирането, изграждането и поддържането на компютърни мрежи и цялостни информационни решения и заслужен имидж на сериозен и надежден партньор. Добри финансови резултати през последните години, позволяващи реализацията на сериозна маркетингова, квалификационна и сервизна програма за максимално удовлетворяване интересите на клиентите

Нашият успех се дължи на активната комуникация и близкото сътрудничество с клиента, специалното отношение и прецизиране на детайлите, използването на доказани методи и добри практики в нашата сфера на дейност, както и безупречната професионална етика на нашия екип. Стремежът ни винаги е бил да завършим успешно проекта съобразно приетия срок и определения бюджет, като максимално се придържаме и изпълняваме изискванията на клиента

Основни насоки в работата на фирмата

Служителите в компанията имат разнородни умения и квалификации в следните насоки:

Управление на работни станции
Бекъп
Виртуализация
Изграждане и поддръжка на корпоративни мрежи
0

Изпълнени

проекта

0

Доволни

клиенти

0

Изпити

кафета

Декларация за поверителност

В какви случаи “Ъмбрела” ООД може да събира/обработва Ваши лични данни?

 • Когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш инженер, или друго.
 • Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.
 • Когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини.
 • Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на “Ъмбрела” ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.
 • Когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси в София (ул. “Балша” №17 и ул. „Андрей Германов“ №11), или в близост до нея.
 • Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

Защо “Ъмбрела” ООД може да обработва ваши лични данни?

“Ъмбрела” ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношението помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на “Ъмбрела” ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на “Ъмбрела” ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.

 

Правни основания Дейности, действия, интереси
Законни бизнес цели на “Ъмбрела” ООД Стопанска дейност на “Ъмбрела” ООД;
Сключване и/или за изпълнение на договор
 • Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;
 • Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност
Спазване на правни задължения
 • Изпълнение на задължения на “Ъмбрела” ООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
 • Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;
 • Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
Получено Ваше съгласие За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право и др.

 

Какви видове лични данни обработва “Ъмбрела” ООД

В зависимост от конкретната цел, “Ъмбрела” ООД може да обработва различни набори данни:

 • Вашите имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер(без ЕГН))
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго
 • видео изображения – при попадане в обхват на видео камера

За наши служители по трудови/граждански договори:

 • Физическа идентичност: име, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
 • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
 • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризация, трудоустрояване, инвалидност, бременност и раждания;
 • Съдимост, ако дейността налага събиране на такава информация;

За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 • Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години;
 • Видеоизображения се съхраняват 30  дни.
 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни www.umbrella.bg на e-mail адрес: office@umbrella.bg или на адрес: София, ул. “Андрей Германов” №11.

Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на “Ъмбрела” ООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на “Ъмбрела” ООД, на основата на принципа „need to know“, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Обработващи лични данни от името на “Ъмбрела” ООД или трети страни – например приложение за платежни услуги, друго;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

 

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

 

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

Как можете да подадете жалба?

За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София,

Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg

Website: http://www.cpdp.ba/

Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

e-mail адрес: office@umbrella.bg или на нашия адрес: София, ул. „Балша“, № 17.

Кои сме ние?

„Ъмбрела“ ООД, ЕИК 175251315

Седалище и адрес на управление: 1408 София; ул. „Балша“ № 17

Оперативен офис: София 1336, ул. „Андрей Германов“ №11 Уебсайт: www.umbrella.bg e-mail: office@umbrella.bg

Телефон: (+359 2) 9845111, (+359 2) 98457121

Нашите партньорства

Партньори сме на най-големите ИТ компании в света.

chochiЗа нас