Близу Медия Енд Броудбенд ЕАД

  • Изграждане на цялостно решение за защита на данните на клиента от всички видове заплахи;
  • Изграждане на система за събиране и анализиране на информация от генерираните в мрежата лог файлове;
  • Изграждане на система за следене на състоянието, наличността и работоспособността на бизнес критични услуги в мрежата на клиента.
chochiБлизу Медия Енд Броудбенд ЕАД