Видекс АД

  • Изпълнени проектиране и цялостна доставка на сървърно и десктоп оборудвана на фирмата, с предварителна оптимизация на параметрите на хардуерния ресурс и последваща грижа за осъвременяване на наличното оборудване с обхват цялата територия на България;
  • Изграждане на Active Directory структура на клиента;
  • Доставка и имплементация на решение за бекъп;
  • Пълно аутсорсване на дейностите на ИТ отдела на фирмата към собствената ни техническа поддръжка от 2007 година до сега;
  • Извършени консултантски услуги за оптимизиране на използваните софтуерни продукти и изготвяне на Лицензионна политика на клиента;
  • Проектиране и изграждане на информационни системи и мрежова инфраструктура;
  • Изграждане на цялостно решение за защита на данните на клиента от всички видове заплахи.
chochiВидекс АД