Сиксти Кей

  • Миграция на мейл акаунтите на клиента към платформата Exchange Online;
  • Консултантски услуги за изграждане на Active Directory;
  • Консултантски услуги за изграждане на мрежова структура съобразена с изискванията на стандарта PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standart.
chochiСиксти Кей