Бургаски свободен университет

  • Доставка на цялостно решение за защита на данните на клиента от всички видове заплахи;
  • Доставка на лицензи за операционни системи и приложения;
  • Доставка на разнородни хардуерни и софтуерни продукти;
chochiБургаски свободен университет