Милицер и Мюнх

  • Изпълнено проектиране и цялостна доставка на сървърно и десктоп оборудвана на фирмата, с предварителна оптимизация на параметрите на хардуерния ресурс и последваща грижа за осъвременяване на наличното оборудване с обхват цялата територия на България;
  • Изграждане на Active Directory структура на клиента;
  • Изпълнени проектиране и доставка на сървърно оборудвана на фирмата за регионалното и представителство Румъния;
  • Пълно аутсорсване на дейностите на ИТ отдела на фирмата към собствената ни техническа поддръжка от 2007 година до сега;
  • Извършени консултантски услуги за оптимизиране на използваните софтуерни продукти и изготвяне на Лицензионна политика на клиента;
  • Извършени консултантски услуги по сертифицирането за ISO 27001 – Информационна сигурност на клиента;
  • Проектиране и изграждане на информационни системи и мрежова инфраструктура;
  • Изграждане на цялостно решение за защита на данните на клиента от всички видове заплахи;
  • Изграждане на цялостно решение за бекъп и дублирано съхранение на данните на клиента, на отдалечена географски локация, съобразени със стандарта ISO 27001;
chochiМилицер и Мюнх